Missioneres dels SS.CC - Campos

CL Pare Alzina 11
07630 Campos
Tlf.: 971650848
Correu: delegada.baleares@mmsscc.org

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes