Missioneres dels SS.CC - Mancor de la Vall

Santuari de Santa Llucia-Llista de Correus
07312 Mancor de la Vall
Tlf.: 971501877
Correu: santallucia@bisbatdemallorca.com

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes