Missioneres dels SS.CC - Palma

CL Guillém Galmés 38 baixos
07004 Palma
Tlf.: 971290462
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes