Missioneres dels SS.CC - Palma

CL Guillém Galmés 38 baixos
07004 Palma
Tlf.: 971290462
Correu:

Sants del dia

25/06/2024Sant Pròsper d'Aquitània, sant Guillem abat, santa Euròsia.

Campanyes