Missioneres dels SS.CC - Palma

CL Guillém Galmés 38 baixos
07004 Palma
Tlf.: 971290462
Correu:

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes