Missioneres dels SS.CC - Pollença

CL Mallorca 32
07460 Pollença
Tlf.: 971530667
Correu:

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes