Missioneres dels SS.CC - Pollença

CL Mallorca 32
07460 Pollença
Tlf.: 971530667
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes