Puresa de Maria - Inca

CL Llevant 92
07300 Inca
Tlf.: 971881875
Correu: purezademaria@pmaria-inca.org

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes