Puresa de Maria - Inca

CL Llevant 92
07300 Inca
Tlf.: 971881875
Correu: purezademaria@pmaria-inca.org

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes