Puresa de Maria-Casa Mare

CL Puresa 12
07001 Palma
Tlf.: 971721233
Correu: info@pmaria-casamadre.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes