Puresa de Maria-CESAG - Palma

CL Costa de Saragossa 16
07013 Palma
Tlf.: 971792818
Correu: ag@cesag.org

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes