Teatines filles de la Providència - Palma

CL Bisbe 10
07003 Palma
Tlf.: 971723265
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes