Germanes de la Caritat - Porto Cristo

CL Monges 23
07680 Portocristo
Tlf.: 971820933
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes