Missioneres Verbum Dei-Establiments

CM De la Vela 11A
07010 Establiments (Palma)
Tlf.: 971768741
Correu: joaquinasalva@hotmail.com

Sants del dia

24/05/2024Sants Domicià i Rogacià, sant Vicenç de Lerins, sant Simeó Estilita.

Campanyes