Missioneres Verbum Dei-Establiments

CM De la Vela 11A
07010 Establiments (Palma)
Tlf.: 971768741
Correu: joaquinasalva@hotmail.com

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes