Clarisses (G. Pobres Sta. Clara)

CL Can Fonollar 2
07001 Palma
Tlf.: 971710061
Correu: clarisaspalmademallorca@yahoo.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes