Germanes de la Caritat - Santa Maria

CL Rector Caldentey 6
07320 Santa Maria del Camí
Tlf.: 971620081
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes