Missioneres Verbum Dei

PL García Orell 15 6º B
07006 Palma
Tlf.: 871237083
Correu: catalinamorey@yahoo.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes