Sr. Antoni Moyà

Àrea per a la pastoral caritatitva i social
Assessora
Sra. Catalina Mir
 
Càritas
Delegat Episcopal de Càritas
Mn. Josep Antoni Guardiola
 
Delegació de pastoral penitenciària
Delegat
Mn. Jaume Alemany
 
Delegació de pastoral de la salut
Delegat
Mn. Francesc Carmona Bancalero
 
Servei d’exèquies, atenció als tanatoris i cementeris
Director
Mn. Francesc Carmona Bancalero
 
Servei diocesà d’escolta i acompanyament al dol
Director
Mn. Francesc Carmona Bancalero
 
Delegació de Missions
Delegada
Sra. Catalina Albertí
 
Delegació de pastoral de l’ecologia i cura de la Creació
Delegat
Sr. Sebastià Serra
 
Justícia i Pau
President
Sr. Sebastià Serra
 
Mans Unides
Presidenta
Sra. Francisca Artigues
 
Fundació la Sapiència
Director Gerent
Sr. Antoni Moyà

Sants del dia

28/11/2023Sant Jaume de Piceno o de la Marca, sant Irenarc, sant Esteve el jove.

Campanyes