Agustines Germanes de l'Empar - Pont d'Inca

CL San Agustín 3
07141 Pont d´Inca (Palma-Llevant)
Tlf.: 971600752

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes