Santoral propi de la Diocesi

    Sants del dia

    30/03/2023Sant Joan Clímac, sant Pere Regalat, sant Lleonard Murialdo.

    Campanyes