Dominiques de la Presentació

CL Santa Teresa 1
07141 Pont d´Inca (Palma-Llevant)
Tlf.: 971601874

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes