Germanes de la Caritat - La Soledat

CL Ànimes 35
07007 Palma (Palma-Llevant)
Tlf.: 971270387

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes