Clarisses (G. Pobres Sta. Clara)

CL Can Fonollar 2
07001 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971710061
clarisaspalmademallorca@yahoo.es

Responsables

CapellàSastre Llull, Llorenç

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes