Clarisses (G. Pobres Sta. Clara)

CL Can Fonollar 2
07001 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971710061

Responsables

CapellàSastre Llull, Llorenç

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes