Missioneres Verbum Dei

PL García Orell 15 6º B
07006 Palma (Palma-Llevant)
Tlf.: 871237083
catalinamorey@yahoo.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes