Missioneres Verbum Dei

PL García Orell 15 6º B
07006 Palma (Palma-Llevant)
Tlf.: 871237083

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes