DADES ESTADÍSTIQUES I ACTIVITATS DE L’ESGLÉSIA

About Us

Real-life strategy to reach your goals.

DADES ESTADÍSTIQUES DE LA DIÒCESI DE MALLORCA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Real-life strategy to reach your goals.

ACTIVITATS D’ADMINISTRACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

 

Projecte Inventari diocesà de béns patrimonials

  • 1a Fase S’ha redactat el projecte i s’ha seleccionat el personal per a dur-lo a terme. 2020-2021
  • 2a Fase Realització dels Inventaris de les parròquies de Sant Pius X, Sant Agustí, Santa Brígida i Colònia de Sant Pere. 2022

Monestir Concepcionista de Sineu/Palau

  • Curs 2021-2022 S’han realitzat tres campanyes d’identificació, control i custòdia de béns immobles patrimonials. També d’inspecció i revisió de l’estructura arquitectònica i de les instal·lacions

  • En col·laboració amb la Fundació La Sapiència s’ha fet una tasca de manteniment i neteja del jardí i de l’hort.

  • Tractament i eliminació d’un focus de formiga blanca

Adequació d’un depòsit d’obres d’art de mitjà i petit format

Per mesures de seguretat no se n’especifica la ubicació

Jornades de formació de voluntariat en conservació preventiva

Actuacions dins l’art contemporani

  • 2021 Exposició del pintor Sidival Fila
  • 2021 Exposició del pintor Pepe Dámaso
  • 2022 Nit de les Esglésies

Any monogràfic Costa i Llobera

Campanya arqueològica Cabrera 2022

Real-life strategy to reach your goals.