Del treball sinodal a viure la Quaresma: un nou pas de conversió

Des que va començar la fase diocesana del Sínode fins a la fase continental, en la qual hem participat també com a Església de Mallorca, hi ha un camí recorregut que hem d’assumir amb goig i esperit coresponsable, alhora que en feim pregària d’acció de gràcies per la participació de tantes persones i institucions, per la comunió viscuda i per l’aprofundiment sobre la missió a realitzar en els nostres ambients amb l’objectiu de fer-hi present l’Evangeli. Tot això ha estat àmpliament valorat pels qui d’una forma directa han viscut les trobades sinodals, la qual cosa ha conduït a seguir treballant en grup i no defallir en el camí iniciat de renovació.

Aquesta setmana, amb la celebració del Dimecres de Cendra, comença el període quaresmal. És el temps oportú en el qual som convidats a un aprofundiment major de la nostra vida cristiana. Convé que pensem personalment com volem viure aquest temps de gràcia que el Senyor ens ofereix i l’Església ens proposa amb molts mitjans, entre els quals una litúrgia diària que conté la Paraula de Déu i la participació en els Sagraments, sobretot l’Eucaristia i el Perdó. Necessitam transformar el cor, purificar el nostre interior mitjançant una decisió personal de conversió. Hem pogut escoltar com des dels grups sinodals se sent «la necessitat de connectar amb les preocupacions, els anhels, les necessitats i les recerques dels homes i dones d’avui, constatant-se d’importància vital la necessitat d’una espiritualitat autèntica i sòlida, essencial per a una renovació de l’Església». Ha quedat molt clar, a la vegada, que «no n’hi ha prou de caminar cap a un canvi d‘estructures de l’Església si no s’acompanya d’una profunda conversió interior i una sòlida formació». Som tots, bisbe, preveres i diaques, vida consagrada i laïcat, els qui som convidats a fer amb humilitat el camí sinodal i quaresmal de conversió i renovació.

La decisió personal de conversió ha de conduir a una vivència joiosa de la fraternitat eclesial. Aquesta ha de comptar amb un canvi en les estructures eclesials, que «haurien de simplificar-se i estar sempre al servei de l’evangelització, raó de ser de l’Església. Amb la finalitat de fomentar la pertinença afectiva a l’Església i l’hospitalitat, fent de les parròquies vertaderes comunitats, amb espais d’acollida i de creixement en la fe». El document elaborat com a resultat de la nostra aportació a la fase continental, entre molts altres aspectes que convé conèixer, diu que «la gran prioritat és retornar a les arrels, a Jesús i al seu evangeli i, des d’aquí, viure realment l’esperit sinodal: escoltar, acollir, discernir, decidir i caminar tots plegats, en comunió, per a dur endavant la missió que el Senyor ha encomanat a la seva Església». Facem que en tot moment ens acompanyin la força de la pregària animada per la Paraula de Déu, els dejunis a diferents nivells de sobrietat, i l’ardor d’un amor solidari envers persones i situacions de vulnerabilitat que necessiten resposta de solució urgent.

 

Sants del dia

20/04/2024Sant Anicet papa, sant Secundí, santa Agnès de Montepulciano.

Campanyes