Thomàs Sedano, Juan Carlos

CL Pingüí 42-Bloc 8-1º B
07610 Palma
Tlf.: 971492702
Tlf.: 616303853
thomasriera@hotmail.com

Càrrecs

Assessor diocesàConsell Assessor de Diaques, Laics i Laiques
Diaca permanentParròquia de Ntra. Sra. de Lluc
Diaca permanentParròquia de Crist Rei
Diaca permanentParròquia de Ntra. Sra. del Roser
Diaca permanentParròquia de Sant Alonso Rodríguez
Membre NatConsell Pastoral Diocesà
MembreComissió del Diaconat Permanent
MembreConsell Pastoral Diocesà CP
Responsable diocesàServei d'acollida, acòlits i lectors

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes