Ahir vespre, Dimarts Sant, tingué lloc la processó en què es trasllada una de les més belles i representatives imatges de la Setmana Santa de Palma, la Mare de Déu Dolorosa, a l’església de l’Anunciació, per a precedir, acompanyant-lo, el Crist de la Sang en la processó del Dijous Sant.

La celebració començà, com és costum, amb una missa a la parròquia de Sant Nicolau que presidí el bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, i en la qual beneí vint-i-sis integrants nous de la Reial Confraria de la Mare de Déu Dolorosa.

A continuació, s’inicià la processó, que durà quatre hores, en què participaven prop de 700 confrares de 31 confraries i tres passos més a banda del de la Dolorosa. El de Nostre Pare Jesús de la Humilitat, que sortí en processó des de la parròquia castrense de Santa Margalida cap a Sant Nicolau, portat per 42 costaleros, per a integrar-se en la processó. El pas del Sant Crist Rescatat, de la confraria de Sant Felip Neri, que, en aquesta ocasió, en un relleu, fou portat per confrares de la Dolorosa. I finalment el del Sant Crist de les Set Paraules, de la confraria de Sant Jaume.

Clogué la processó el pas de la Dolorosa, al qual acompanyava el Bisbe, juntament amb el consiliari de les confraries de penitents de Palma, P. Antoni Cañellas CO, i el president de la Dolorosa, Bernat Riera. L’acompanyament musical fou a càrrec de la Banda Esencia.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes