Convidats a la sobrietat, sinceritat i netedat de cor

Enmig de la crisi econòmica i social de la qual cada dia es parla, no hauria de ser estrany poder escoltar altres veus que proposen solucions que provenen de valors que la nostra societat consumista ha anat marginant o suprimint. És cert que quan hi ha una emergència sabem respondre amb rapidesa i apareix la dimensió humanitària que tracta de pal·liar allò que ens ha vingut de sobte. Però, és bo que ho tractem amb ulls de normalitat, quan les actuacions també han de ser ràpides perquè nous problemes han sorgit a causa de l’aparició de noves pobreses.

 

La persistència a donar fruits de conversió constitueix un dels crits més insistents enmig d’un desert que convida a la sobrietat, a la sinceritat, a la netedat de cor, per tal d’obrir camins nous. Les propostes que ens arriben de la Paraula de Déu poden semblar de difícil compliment i, no ens enganyem, ho són. Per aquells que s’han deixat absorbir per l’ambició consumista, no és gens fàcil ni ofereix, d’entrada, un atractiu especial canviar els esquemes de vida; més aviat la resistència és el que més abunda, i una retirada silenciosa cap a la indiferència acostuma a ser per a molts la sortida més freqüent.

 

Estam, tanmateix, davant d’una crida original a canviar d’actitud que prové d’una persona íntegra, apassionada pel missatge que predica, lliurada en cos i ànima a una provocació sense precedents. Una persona enamorada de Déu i molt conscient del lloc que Ell ocupa en la seva vida. El que comunica és una proposta de llibertat, convicció que anima l’actitud de vetla d’una comunitat orant que està atenta al seu Senyor i que ens obre a la solidaritat humana perquè considera els altres com a presència seva visible: «Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans meus, a mi m’ho fèieu» (Mt 25,40).

 

Som convidats, idò, a sortir del buit en el qual vivim i a abandonar els clots del desànim i la desconfiança. Ambicions, autosuficiències i arrogàncies: no hem de rebaixar-les només, sinó eliminar-les; abandonar les ambigüitats que desconcerten i les incoherències que enfosqueixen el testimoni: anivellar les escandaloses desigualtats amb la justícia i vèncer la corrupció econòmica i política amb la netedat del cor i l’exercici de la caritat. Aquest és el programa que pot fer possible que molts vegin la salvació de Déu.

Sants del dia

30/11/2023Sant Andreu apòstol, sant Cutbert Mayne, sant Josep Marchand.

Campanyes