La veritat sobre Déu i sobre l’home és en l’amor

El cor humà és un cor inquiet. Té set de plenitud, d’amor, de comunió, de felicitat. Amb tot, sabem per experiència que aquesta set ha d’orientar-se cap aquella font que, amb la seva aigua viva, pot arribar a saciar-la del tot. Per a això cal la fe, la que ens obre a aquella força interior –l’Esperit de Déu– que dona «entrada en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm» (Rm 5,1). Tot és do, presència de Déu gratuïta i gratificant, perquè Déu, «donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor» (Rm 5,5). Aquesta és la bona i la gran notícia d’aquesta festa entranyable de la Santíssima Trinitat que celebram, la festa de la comunió en l’amor entre el Pare, el Fill i l’Esperit Sant, amor que ens ha estat comunicat i del qual participam.

Estam oberts a Déu, a l’única Veritat que pot omplir el cor humà, i amb el goig que la iniciativa d’estimar-nos ha estat seva. D’aquí que la veritat sobre Déu, reconeixent-lo com a origen de tota la creació, obra del seu amor, ens dugui al reconeixement de la veritat sobre l’home. La clau la trobam en Jesucrist, Déu i home vertader. Quan ens fixam en Jesús és quan entenem que és en el cor de la persona humana on s’entrellacen indissolublement la relació amb Déu i l’obertura a l’amor concret a l’altre, que ha de ser tractat com un altre jo, encara que sigui un enemic (cf. Mt 5,43-44).

El misteri de la Santíssima Trinitat constitueix la major revelació de Déu a l’home en la mesura que expressa la seva íntima comunió en l’amor i la nostra total integració en Ell gràcies a la mort i resurrecció del Senyor i a la donació de l’Esperit Sant. Així, Déu s’ha volgut revelar i fer-nos conèixer la seva Veritat fins a fer-la realitat en la nostra vida, convidant-nos a estimar com Ell ens estima. Hem d’agrair que Déu s’hagi fet conèixer a través de Jesús, que sapiguem que és un Déu que es caracteritza per la seva iniciativa en l’amor i per poder experimentar nosaltres el goig de ser estimats.

El seu amor és font de comunió entre nosaltres i, gràcies a Jesús, vivim cada dia la seva proximitat, tant en els moments favorables com en els adversos. El nostre esforç ha d’orientar-se envers la consecució d’un món de relacions humanes imperades per l’amor, una societat en la qual la convivència sigui el resultat d’un treball solidari a favor dels més necessitats, unes famílies en les quals l’amor, la confiança, la comprensió i el perdó siguin el clima de bon enteniment i font de felicitat. Hem de ser «icona» de la Trinitat perquè el món cregui, testimonis vius del Déu que és Amor. Com sant Agustí, hem de dir: «Ens heu fet per a vós, Senyor!»

Sants del dia

24/06/2024Naixement de sant Joan Baptista, sant Simplici, sant Teodulf.

Campanyes