Missioners, una forma de vida amb sabor evangèlic

L’anunci de l’Evangeli té una dimensió global i es projecta sobre totes les nacions, sobre tots els pobles. Som convidats a dir-ho així amb les paraules del salmista «Contau a les nacions la seva glòria, contau a tots els pobles els seus prodigis». Podem fer-ho perquè nosaltres ja hem estat agraciats amb el contingut d’aquest anunci i estam contents de proclamar-ho als quatre vents, sense por i amb la ferma convicció que l’encàrrec de Jesús «anau i predicau…, jo som amb vosaltres cada dia fins la fi del món» té més que mai la seva vigència i ens mereix tota la confiança.

 

D’aquesta globalitat de l’anunci missioner que es projecta a tota la humanitat tenim l’exemple més recent amb el papa Francesc, el qual acaba de fer-nos el regal de la seva tercera encíclica «Fratelli tutti», plena de la radicalitat social i ètica que neix de l’Evangeli, atenta al moment de malaltia pandèmica que el món pateix i que contagia sense diferències de nivells econòmics, socials, ètnics o religiosos. El papa, en aquests moments Francesc, considerat l’únic referent ètic universal, dóna autèntica actualitat a l’Evangeli per a respondre als reptes de més actualitat. No hi ha res de la vida humana en totes les seves vessants familiar, professional i laboral, social, educativa, econòmica o política que sigui estrany al missatge que Jesús ha dirigit i segueix dirigint a la humanitat. Moment oportú, aquest, perquè la veu del papa Francesc sigui ocasió de reflexió i pràctica per a la comunitat cristiana, per als cristians immersos en la realitat secular i per a tants homes i dones que, tot i no compartir unes mateixes creences, la seva bona voluntat els mou a incloure idèntics valors d’arrel evangèlica. Som convidats a endinsar-nos-hi i fer-ne difusió.

 

Tot seguidor de Jesús és «missioner per vocació». L’encíclica papal «Fratelli tutti» inspirada en sant Francesc d’Assís, manifesta aquesta vocació i es dirigeix a tothom. El que fa –com diu a l’inici– és «proposar una forma de vida amb sabor evangèlic», on declara «feliç a qui estima l’altre, tant al seu germà quan està lluny com quan està a prop d’ell». No podem callar de cap manera allò que ressona en el nostre cor com a Bona Notícia; callar-ho significaria que la fe per a nosaltres no té sentit ni viu la seva dimensió missionera. Que bé si l’ànim que ens infon el testimoni del papa Francesc amb la seva paraula i els seus constants gestos, ens porta a conèixer tot el contingut d’aquesta nova encíclica que vol activar la nostra fraternitat amb la caritat política i social com a veritable conversió a Jesús i a l’Evangeli.

 

Des de la vostra i nostra terra de Mallorca, una abraçada fraternal a tots els missioners i missioneres, junt amb la nostra pregària i l’agraïment pel vostre testimoni evangèlic. 

 

Sants del dia

18/07/2024Sant Arnau, sant Frederic, santa Teodòsia.

Agenda – Pròxims esdeveniments

25 jul.
28 jul.
29 jul.
Radio Maria. Santo Rosario
Monasterio de la Visitación. Salesas + Mapa de Google
03 ag.
Conferencia LA MIRADA SISTÉMICA, por Clara Ventura.
Xiringuito solidario Tabgha (PORTALS NOUS)
06 set.
XVII Peregrinación al Santuario de Lourdes
Santuario de Lourdes (Francia)

Campanyes