Apostolado del Rosario de la Aurora de Mallorca

Palma de Mallorca ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes