Des del 15 de setembre, l’església de la Mercè de Palma acollí la novena dedicada a la seva excelsa titular. Al llarg dels dies es desenvoluparen així mateix diferents activitats culturals i socials: mercadet solidari (en què es recaptaren 1.257 € destinats a la fundació Obra Mercedària), conferències, presentació del llibre Yo, María de Cervelló, entre d’altres. El 23 de setembre, vespra de la festa, tingué lloc l’entrada dels nous confrares amb imposició de l’escapulari.

Finalment, el 24 de setembre, solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, se celebrà l’ofici solemne i la processó pels carrers de la barriada. La Missa fou presidida pel pare comanador, concelebrada per la comunitat mercedària i pares de les comunitats caputxina i agustina. Fou nodrida la representació de Terciaris Carmelites i presidents de confraries de Palma. En la processó, hi participà l’Escola de Ball de Bot de l’Assumpció de Son Espanyolet, l’Apostolat Mundial de Fàtima a Mallorca, l’Apostolat del Rosari de l’Aurora, la Germandat de la Santa Caritat, la confraria de Penitents Obra Redemptora de la Mercè, la Il·lustre confraria de la Mare de Déu de la Mercè, a més dels ja tradicionals grups de nins i nines vestits de pagesos, àngels i sants de la Mercè. Cloïa la processó la imatge de la Mare de Déu de la Mercè acompanyada dels sons de l’Agrupació Musical de Ntre. Pare Jesús de la Redempció.

Campanyes