Casa d'Oració Benedictines (Santa Família)

Apartat 153
07500 Manacor ()
Tlf.: 971551484

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Diumenge18:00:00
Estiu
Diumenge18:00:00

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes