Casa d'Oració Biniamar-Gnes. Franciscanes

CL Sor Margalida de la Passió 18
07369 Biniamar (Palma 1)
Tlf.: 971514375

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes