Casa de Colònies Binicanella-GDEM

CR de Santa Maria Km 2,5
07110 Bunyola (Palma 1)
Tlf.: 971758366

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes