Casa d'Oració Calvià (Monestir de Sant Pere)

CL Sor Rosenda 11
07184 Calvià ()
Tlf.: 971670586

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes