Casa d'Oració Calvià (Monestir de Sant Pere)

CL Sor Rosenda 11
07184 Calvià ()
Tlf.: 971670586

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes