Casa de pregària Casa d'Emaús

CL de Sta Magdalena 2A
07003 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971715154

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes