Casa d'Espiritualitat de Natzaret

CL Jaquotot 1A
07003 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971710323

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes