Casa d'Espiritualitat de Natzaret

CL Jaquotot 1A
07003 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971710323

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes