Casa de Colònies de Colònia de Sant Jordi

CL Puntassa 1
07638 Colònia de Sant Jordi (Palma 1)
Tlf.: 971655095

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes