Casa de Colònies de Colònia de Sant Pere

CL Rosella 5
07579 Colònia de Sant Pere (Palma 1)
Tlf.: 971589150

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes