Casa d'Espiritualitat de Cura

Santuari de Ntra. Sra. de Cura
07629 Randa (Algaida) (Palma 1)
Tlf.: 971120260

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes