Casa d'Espiritualitat de Cura

Santuari de Ntra Sra de Cura
07629 Randa (Algaida) (Palma 1)
Tlf.: 971120260

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes