Casa d'Espiritualitat de Pina

CL Germans Fundadors 1
07220 Pina (Algaida) (Palma 1)
Tlf.: 971665067

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes