Casa d'Espiritualitat de Pina

CL Germans Fundadors 1
07220 Pina (Algaida) (Palma 1)
Tlf.: 971665067
fhmpina@yahoo.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes