Casa d'Espiritualitat Porciúncula

CL Fra Joan Llabrés Tor 1
07600 Es Pil·larí ()
Tlf.: 971262047
porciuncula@franciscanostor.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes