Casa d'Espiritualitat Porciúncula

CL Fra Joan Llabrés Tor 1
07600 Es Pil·larí ()
Tlf.: 971262047

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes