Casa d'Espiritualitat del Puig de Maria (Pollença)

CL Colón 5
07460 Pollença (Palma 1)
Tlf.: 971184132

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes