Casa d'Espiritualitat Puresa de Maria de Valldemossa

CL Canonge 11
07170 Valldemossa (Palma 1)
Tlf.: 971612340

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes