Casa d'Espiritualitat Puresa de Maria de Valldemossa

CL Canonge 11
07170 Valldemossa (Palma 1)
Tlf.: 971612340

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes