Casa d'Espiritualitat de Sant Honorat

Ermita de Sant Honorat
07629 Randa (Algaida) (Palma 1)
Tlf.: 971664316
solilluna47@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes