Casa d'Espiritualitat de Sant Salvador (Felanitx)

Santuari de Sant Salvador
07200 Felanitx (Palma 1)
Tlf.: 971827282

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes