Casa d'Espiritualitat de Sant Salvador (Felanitx)

Santuari de Sant Salvador
07200 Felanitx (Palma 1)
Tlf.: 971827282

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes