Casa d'Espiritualitat i Casa de Colònies de Santa Llucia (Mancor de la Vall)

Santuari de Santa Llucia-Llista de Correus
07312 Mancor de la Vall (Pla-Nord)
Tlf.: 971501877

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Dimecres18:30:00
Estiu
Dimecres18:30:00

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes