Casa d'Espiritualitat i Casa de Colònies de Santa Llucia (Mancor de la Vall)

Santuari de Santa Llucia-Llista de Correus
07312 Mancor de la Vall (Pla-Nord)
Tlf.: 971501877
santallucia@bisbatdemallorca.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Dimecres18:30:00
Estiu
Dimecres18:30:00

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes