Casa d'Espiritualitat de Son Bono

CL Virgen de la Bonanova 4
07015 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971403041
info@sonbono.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes