Casa d'Espiritualitat de Son Roca

CL Rvd. Gabriel Bestard 3 A
07011 Son Roca (Palma) (Palma 1)
Tlf.: 971790037

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes