Casa d'Espiritualitat de Son Roca

CL Rvd Gabriel Bestard 3 A
07011 Son Roca (Palma) (Palma 1)
Tlf.: 971790037

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes