()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

14/06/2024Sant Eliseu profeta, sants Anastasi, Fèlix i Digna.

Campanyes