Mbyaliyehe, MSSCC, Pierre Nolasque

Camí de la Real, 3
07010 Palma de Mallorca
Tlf.:
Tlf.: 611037242
pinombya@hotmail.com

Càrrecs

Rector solidariParròquia de La Resurrecció
Rector solidariParròquia de Sant Francesc de Paula
Rector solidariParròquia de Santa Catalina Thomàs

Sants del dia

06/10/2022Sant Bru, santa Fe, santa Maria-Francisca de les Llagues.

prova

Campanyes