Garrido Santiago, Ángel Ignacio

C/ La Missió, 7
07003 Palma
Tlf.: 971723152
Tlf.: 603580745
agarrisan@gmail.com

Càrrecs

RectorParròquia de La Sagrada Família
RectorParròquia de l'Immaculat Cor de Maria

Sants del dia

06/10/2022Sant Bru, santa Fe, santa Maria-Francisca de les Llagues.

prova

Campanyes